Zasady wynagrodzenia

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest przy zastosowaniu prostych i przejrzystych zasad opartych przede wszystkim na wymiernych dla Klienta efektach. Warunki oraz zasady wynagrodzenia ustalane są wspólnie z Klientem, każdorazowo indywidualnie, przed przyjęciem zlecenia i potwierdzane są one w pisemnej umowie, dzięki czemu Klient od początku współpracy posiada wyczerpujące informacje o kosztach, jakie wiążą się z naszą pracą.

Porady prawne i obsługa Klientów Indywidualnych

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależnione jest od nakładu pracy potrzebnego do wykonania zlecenia oraz stopnia złożoności problemu prawnego. Na początku współpracy lub w przypadku dających się wyodrębnić projektów/ spraw rekomendujemy stawkę ryczałtową. Przy bardziej skomplikowanych projektach proponujemy rozwiązanie mieszane, tj. rozliczanie wg minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego oraz obniżonej stawki godzinowej za pracę Kancelarii przy wykonaniu zlecenia. W różnego rodzajach sprawach o zapłatę lub odszkodowanie możliwe jest również, przy zastosowaniu minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego, ustalenie wynagrodzenia procentowego, uzależnionego od wysokości uzyskanej na rzecz Klienta korzyści majątkowej. 

Obsługa prawna firm i przedsiębiorców

W zależności od charakteru współpracy oferujemy trzy warianty wynagrodzenia:

  • stawka za 1/roboczogodzinę pracy Kancelarii związanej z wykonaniem usług na rzecz Klienta
  • miesięczna stawka ryczałtowa (należna niezależnie od ilości wykonanych w danym miesiącu usług)
  • model mieszany – rozliczanie wg niższej stawki godzinowej z minimalnym obrotem gwarantowanym przez Klienta.

 

Termin i forma płatności dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Niezależnie od formy wynagrodzenia, zawsze zapewniamy wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług.